Onze werkwijze

01. Inventarisatie

We verzamelen uw gegevens en plegen telefonisch overleg om uw wensen en situatie globaal in kaart te brengen.

02. Afspraak

De mogelijkheden met zonnepanelen worden globaal toegelicht inclusief een voorstel voor de begeleiding van het project door Zonlinq.

03. Opdracht

U verstrekt de opdracht aan Zonlinq als onze ondersteuning gewenst is.

04. Aanbesteding

Na een schouw op de projectlocatie wordt het Programma van Eisen voor uw zonnestroom installatie
opgesteld en offerte(s) uitgevraagd.

05. Rapportage

Ter beoordeling ontvangt u een rapportage met de ontvangen offerte(s)

06. Leverancier

We bespreken het project en verstrekken opdracht aan een leverancier.

07. Installatie

De leverancier monteert de installatie.

08. Inspectie

Zonlinq en/of een inspectiebedrijf voert een laatste inspectie uit om na te gaan of alles volgens afspraak en
voorschriften is geleverd en gemonteerd.

09. Geniet

U geniet jarenlang van een probleemloos rendement.