Onze werkwijze

01. Kennismaking

We verzamelen uw gegevens en komen op locatie voor een eerste kennismaking waarbij de mogelijkheden en onze diensten worden besproken. Hierbij worden uw wensen globaal in kaart gebracht.

02. Inventarisatie

We inventariseren uw situatie en maken de mogelijkheden, aandachtspunten en knelpunten inzichtelijk. Met dit document krijgt u een helder beeld of investeren al dan niet interessant voor u is.
     Kosten voor een inventarisatie zijn        € 375 ex btw.

03. Voorstel / Opdracht

Bij de inventarisatie ontvangt u een voorstel voor de verdere begeleiding van aanbesteding tot oplevering van de zonnestroom installatie.

04. Aanbesteding

Het Programma van Eisen voor uw zonnestroom installatie wordt opgesteld en offerte(s) worden uitgevraagd.

05. Rapportage

Ter beoordeling ontvangt u een rapportage met de ontvangen offerte(s).

06. Leverancier

We bespreken het project en verstrekken opdracht aan een leverancier.

07. Installatie

De leverancier monteert de installatie.

08. Inspectie

Zonlinq en/of een inspectiebedrijf controleert of alles volgens afspraak en voorschriften is geleverd en gemonteerd.

09. Geniet

U geniet jarenlang van een probleemloos rendement.